מגדל העמק - פרויקט שיקום שכונות

שטח התכנית הוא שטח פתוח הנמצא בין בתי המגורים. בעבר היו במקום מגרשי ספורט ששימשו את ילדי השכונה אך פורקו בגלל תלונות תושבים. מאז שימש השטח כמקום שפיכת פסולת, תחום להרחבת שטחי הגינות מסביב (פלישות) ולאזור עזוב המושך מטרדים. השטח נמצא ברחוב תשי"ג במגדל העמק, בו שופצו עד היום שישה מבנים המקיפים את אזור הגינה הקהילתית. הגינה הקהילתית הוקמה בשטח הפתוח בין המבנים ומהווה השלמה של התוכנית לשילוב פיזי וחברתי בשכונה.
 
מצורפות תמונות מהאזור המשוקם.

Tivonet