"גינה קהילה וחומר" - מרכז מחזור לגינות קהילתיות

ערים בישראל, מרושתות בגינות קהילתיות שצומחות ברחבי העיר, מייצרות מרחבים ירוקים ומפגישות את התושב עם עבודת האדמה, עם אקטיביזם בעיר ומחזקות את הקהילות והקהילתיות בעיר.
אחד המאפיינים של גינות קהילתיות הוא התארגנות יצירתית של הפעילים למציאת פתרונות זולים לצרכים השונים בגינה (חומרי גלם ליצירת ערוגות, גדרות ותשתיות נוספות).

פעילי הגינות עוסקים בין השאר, בחיפוש חומרי גלם ובמציאת פתרונות להובלת חומרים שונים לעבודה בגינה. 
התארגנות משותפת הכוללת מקום לאחסון חומרי גלם לשימוש הגינות, יאפשר איסוף חומרים ממוחזרים במגוון גדול, יקל ויקדם את הפעילות בגינות.

משרד הכלכלה והתעשייה מפעיל מיזם חדש המעודד שימוש בחומרים מממוחזרים, ע"י חיבור בין פסולת ועודפים ממפעלים, לשימוש חוזר במפעלים אחרים. באזור הצפוני מופעל המיזם ע"י חברת "ניספ4ישראל", המחפשת להרחיב את מעגל השימוש החוזר לשימושים ויעדים נוספים. מפעלים שונים מעוניינים למסור את הפסולת, שיכולה להוות חומרי גלם מצוינים לגינות הקהילתיות. התארגנות משותפת יכולה לאפשר הובלה ואחסון של החומרים בכמות שתשרת הן את המפעלים והן את הגינות הקהילתיות.

המרכז לחומרי גלם יכול לשמש כמחסן בלבד, עם גישה נוחה ואפשרויות הן לאחסון והן ללקיחת ציוד, אך יכול גם להיות בעל ערך מוסף ולשמש בסיס למקום מרכזי בעיר המקדם מחזור, חינוך, גינון קהילתי ואומנות. 

לצורך הקמת מרכז חומרי גלם לגינות קהילתיות נדרש:

שטח פנוי של כחצי דונם עם גישה נוחה לצורכי הובלה ואיסוף
מחסן או סככה לאחסון צבעים וחומרים שדורשים הגנה מהשמש והגשם
רכב או תקציב לשינוע חומרים מהמפעלים לשטח האחסון מעת לעת
אדם אחראי על המקום (מספר מצומצם של שעות עבודה לשמירה וארגון של המקום) 

מהו הרווח מהקמת מקום כזה?

גישה נוחה לחומרים והוזלת עלויות בסופו של דבר.
מקום התארגנות, העלאת המודעות, לימוד ומינוף נושא המחזור. 
מרכז חומרים ומידע לגינות הקהילתיות
מקום תעסוקה ושילוב פוטנציאלי לבני נוער ולאוכלוסיות 
מיוחדות/חלשות.
מקום לקיום סדנאות וחינוך למחזור לדור הצעיר
מיתוג העיר כמובילת דרך ורעיון חדשני המחבר עשייה של 
תושבים עם רעיונות מחזור רחבים.


Tivonet