שכונת יובלים ב' בשיתוף עם אדר' נוף ג'ולי פלד

תב"ע לשכונת מגורים:
שכונת יובלים ב' , קריית שמונה:

מזמין העבודה: משרד השיכון,
שטח התכנית: כ-750 דונם.
ביצוע מועד התכנון: 2016-2020
פרויקט בשיתוף אדריכלית הנוף ג'ולי פלד

תב"ע לשכונת מגורים הכוללת כ- 2600 יח"ד, בשטח עם רגישות נופית גדולה, נושק בערוץ נחל עיון. עבודה המשלבת עבודה רבה עם אדריכל הפרויקט ועם צוות היועצים.

שכונת המגורים המתוכננת כוללת צפיפויות מגורים מבניה רוויה, סמי רוויה, ועד לצמודי קרקע. הבינוי כולל אזורי מסחר, מבני ציבור, מבני חינוך ושטחים ציבוריים פתוחים. חיבור השכונה לסביבה, כולל הבאת הטבע למרכז השכונה יוצר מרקם מיוחד

המשתלב בנוף ובסביבה ויוצר איכות מגורים ייחודית.

מצורפים כמה תרשימים מתהליך התכנית : מפת גבהים, מסלול אופנים מוצע, תכנית בינוי צבעונית, סכמת שצ"פים ועוד.

Tivonet