מגדל העמק – גינה קהילתית

העבודה נעשתה במסגרת שיקום שכונות בשיתוף ערית מגדל העמק  בשטח פתוח הנמצא בין בתי מגורים ברחוב תשי"ג. ברחוב שופצו מבנים המקיפים את אזור הגינה הקהילתית.


הגינה הקהילתית הוקמה בשטח הפתוח בין המבנים ומהווה השלמה של התוכנית לשילוב פיזי וחברתי בשכונה .

השטח שימש כמקום שפיכת פסולת, פלישות של תושבים ולאזור עזוב המושך מטרדים.

 

בשכונה נערכו מפגשי תכנון וכללו גיבוש פרוגרמה ותכנון בשיתוף התושבים.

Tivonet