פסיפס בואדי

צוות התכנית:

דליה גרוסמן - אמנית פסיפס
אולפת חיידר – מנהלת תכניות בבית הגפן
חיותה דובנוב - צלמת

במסגרת הפעילות של החג של החגים בשנת 2013, יצא בית הגפן לפרויקט אמנותי, בשיתוף פעולה עם המחלקה לעבודה קהילתית ומועדון הנשים בואדי ניסנס.  נשות מועדון הואדי הוזמנו להכנת עציצי פסיפס אותם לקחו לבתיהן. העציצים הוכנו מפחים של שמן זית, שצופו בשכבת טיח (המורכב מפוליגג וחול) ועליו הודבקו שברי פסיפס בצורות וגוונים שונים.

העבודה התקיימה במפגשים שבועיים, לאורך מספר שבועות עד להשלמתה.

Tivonet