סלון קהילתי- שכונת חליסה בחיפה

צוות התכנית:

נגה כרמל – אדריכלית נוף
יואב דסה – אמן פסיפס
אמיל דיאב – מפקח. עיריית חיפה.
חירייה עלו חמרה – מנהלת תחום עבודה קהילתית, עיריית חיפה
אריאל שכטר – מנהל שיקום שכונות חברתי חיפה
מריוס ראפ – מנהל הפרויקט מטעם חברת יפה נוף
חמודי סעיד – עובד קהילתי
איכלס – עובדת שכונתית

הפרויקט הראשון הגדול שעשיתי בשיתוף הקהילה. יוזמת הפרויקט היתה של תושבי השכונה שיחד עם העבודים הקהילתיים פנו אל חברת יפה נוף וגייסו אותה לטפל במקום כחלק מפרויקט המטרונית שבוצע באותה תקופה. את הביצוע עשתה עיריית חיפה.
 עברו מספר שנים בין שלב התכנון לשלב הביצוע, כאשר לאורך כל התקופה התושבים, יחד עם העובדים הקהילתיית, דאגו לדחוף ולקדם את התכנית. את עבודות הפסיפס עם התושבים עשה יואב דסה, אמן פסיפס המשלב בעבודותיו את הקהילה, בסדנאות רבות עם קבוצות גיל שונות בשכונה.
יום יציקת הספסלים והשולחנות, שעליהם אחר כך הודבקו הפסיפסים היה ארוע גדול שהתכנסו אליו רבים מתושבי השכונה,יחד עם מתנדבים נוספים.
לאור העובדה שהמקום נמצא בכניסה לשכונה, בתוך שטח המהווה את המרכז המסחרי של השכונה, קראו התושבים למקום: הסלון הקהילתי.
למרות שהשטח היה מוזנח לפני הקמת המקום, ולמרות איומים שונים על ונדאליזם במקום, מאז הקמת הגינה, המקום נשמר על ידי הסוחרים והתושבים, עם אחזקה שותפת של עיריית חיפה ומהווה דוגמא לעבודה קהילתית מוצלחת.

Tivonet