קיבוץ גלעד – שכונה מערבית

השכונה בקיבוץ, במתכונתה הנוכחית עונה על מאפיינים רבים של שכונות ברות קימא. לאור העובדה שהשכונה קטנה מ- 200 יח"ד, ושהמדדים נקבעו לשכונות בערים ולא ביישובים כפריים, לא ניתן לקבל אסמכתא של שכונה ירוקה אך בהחלט ניתנה התייחסות לנושאים המשמעותיים בהנחיות כמו צמצום שינוע חומר בעבודות העפר (משפיע על הרכב הצמחייה הטבעית, עלויות, זיהום אוויר וכדומה),

נגישות – צמצום תלות ברכב פרטי – עידוד ההליכה ברגל במרחבים ירוקים, בטוחים ונעימים, רשת שבילי הולכי רגל, תמהיל דיור, שילוב הייבטים חברתיים בתכנון, התאמה לטופוגרפיה, שמירה על אופי המקום, שלד שצפים+ שבילי הולכי רגל, ניהול נגר ורשת עצים.

Tivonet