גן הדבורים-גלעד

תהליך התכנון "גן הדבורים" - גן משחקים ע"ש   לולה – גן המותאם לילדים ולמבוגרים, מסתמך על פרוגרמה שהוגדרה ע"י ועדת התכנון ותכנון בשיתוף ציבור – הקהילה בקיבוץ גלעד.

תהליך התכנון וביצוע הגן כלל 4 מפגשי תכנון עד לקבלת תכנית כללית לגן וביצוע שלד הגן ע"י קבלן מקצועי.

הדגשים התכנוניים:

שבילי הליכה וספסלים. 
מדשאות פתוחות.
עצים ושיחים (צמחייה רב שנתית
מקום ישיבה מוצל עם ריצפת פסיפס המספר את סיפור המכוורת.
ברזיות
מתקן משחקים לילדים עד גיל 12 בשטח העגול בלב השצ"פ, הכולל:

            א. נדנדה

            ב. מגלשות

            ג. סולמות וחבלים לטיפוס

            ד. משטח גומי בולם.

            ה. הצללה מעל מתקני המשחקים.

Tivonet