#f4alt#

פרויקטים בקהילה

בפרויקטים קהילתיים משלבים את פיתוח השטח וגינות קהילתיות, תכניות אב ותהליך שיתוף הציבור עם תושבי/משתמשי המקום בתהליך התכנון והביצוע מהשלבים הראשונים ביותר ועד לסיום הפרויקט, בעבודות שונות הקשורות לפיתוח שטחי ציבור, שטחי חוץ במוסדות חינוך ושיקום שכונות.
פרויקטים אלו, משלבים ניסיון רב בעבודת צוות מתכננים שכונות ופרויקטים שונים המשלבים מספר יועצים והן בעבודה עם תושבים ויועצים חברתיים בפרויקטים המשתפים את הציבור. אנו שמים דגש על שילוב של ידע וניסיון רב בתחום התכנון עם עבודה קהילתית עם מגזרים מגוונים, שיתופי פעולה ועבודה בצוותים המשלבים מקצועות מגוונים כדי לקדם כל פרויקט באופן מלא על היבטיו התכנונים והאנושיים.

פרוייקטים נוספים

תחאות הגינה היפה במגדל העמק

תחאות הגינה היפה במגדל העמק

קרית חיים - גינה קהילתית-סדנת תכנון

קרית חיים - גינה קהילתית-סדנת תכנון

נוה פז – תכנית אב לתשתיות בשיתוף התושבים

נוה פז – תכנית אב לתשתיות בשיתוף התושבים

חיפה-הגיבורים 24-פיתוח עם הקהילה של גינת הבית המשותף

חיפה-הגיבורים 24-פיתוח עם הקהילה של גינת הבית המשותף

פארק סטפה ויאנוש קורצ'ארק בעכו - עם הפסל יוהנס מטיס

פארק סטפה ויאנוש קורצ'ארק בעכו - עם הפסל יוהנס מטיס

נווה דוד-חיפה - גינות בתים משותפים

נווה דוד-חיפה - גינות בתים משותפים

יהודה הלוי-חיפה

יהודה הלוי-חיפה

חליסה-חיפה-ועדי בתים

חליסה-חיפה-ועדי בתים

חליסה-חיפה. פעילות בין דורית

חליסה-חיפה. פעילות בין דורית

חיפה-שיקום השריפה-סדנת תכנון ביס רוממה

חיפה-שיקום השריפה-סדנת תכנון ביס רוממה

חיפה-רחוב רזיאל-גינת בית משותף

חיפה-רחוב רזיאל-גינת בית משותף

חיפה-רחוב פאר-גינת בית משותף-אדנית עם פסיפס

חיפה-רחוב פאר-גינת בית משותף-אדנית עם פסיפס

חיפה-חליסה-עבודה עם בני נוער

חיפה-חליסה-עבודה עם בני נוער

חיפה-הדר-גינות בתים משותפים בשיתוף כפר הסטודנטים והחברה להגנת הטבע

חיפה-הדר-גינות בתים משותפים בשיתוף כפר הסטודנטים והחברה להגנת הטבע

חיפה-בית שטרוק-עבודה עם חניכי הנוער העובד

חיפה-בית שטרוק-עבודה עם חניכי הנוער העובד

חיפה -ואדי ניסנס-עציצים בואדי

חיפה -ואדי ניסנס-עציצים בואדי

הדר-חיפה-יום עבודה בגינות בתים משותפים בשיתוף כפר הסטודנטים

הדר-חיפה-יום עבודה בגינות בתים משותפים בשיתוף כפר הסטודנטים

בר גיורא-חיפה

בר גיורא-חיפה

Tivonet