#f4alt#

פרויקטים בקהילה

בפרויקטים קהילתיים משלבים את פיתוח השטח וגינות קהילתיות, תכניות אב ותהליך שיתוף הציבור עם תושבי/משתמשי המקום בתהליך התכנון והביצוע מהשלבים הראשונים ביותר ועד לסיום הפרויקט, בעבודות שונות הקשורות לפיתוח שטחי ציבור, שטחי חוץ במוסדות חינוך ושיקום שכונות.
פרויקטים אלו, משלבים ניסיון רב בעבודת צוות מתכננים שכונות ופרויקטים שונים המשלבים מספר יועצים והן בעבודה עם תושבים ויועצים חברתיים בפרויקטים המשתפים את הציבור. אנו שמים דגש על שילוב של ידע וניסיון רב בתחום התכנון עם עבודה קהילתית עם מגזרים מגוונים, שיתופי פעולה ועבודה בצוותים המשלבים מקצועות מגוונים כדי לקדם כל פרויקט באופן מלא על היבטיו התכנונים והאנושיים.

לצפייה במצגת להצגת האיכויות המיוחדות בעבודה עם קהילות > 


פרוייקטים נוספים

בר גיורא-חיפה

בר גיורא-חיפה

הדר-חיפה-יום עבודה בגינות בתים משותפים בשיתוף כפר הסטודנטים

הדר-חיפה-יום עבודה בגינות בתים משותפים בשיתוף כפר הסטודנטים

חיפה -ואדי ניסנס-עציצים בואדי

חיפה -ואדי ניסנס-עציצים בואדי

חיפה-בית שטרוק-עבודה עם חניכי הנוער העובד

חיפה-בית שטרוק-עבודה עם חניכי הנוער העובד

חיפה-הדר-גינות בתים משותפים בשיתוף כפר הסטודנטים והחברה להגנת הטבע

חיפה-הדר-גינות בתים משותפים בשיתוף כפר הסטודנטים והחברה להגנת הטבע

חיפה-חליסה-עבודה עם בני נוער

חיפה-חליסה-עבודה עם בני נוער

חיפה-רחוב פאר-גינת בית משותף-אדנית עם פסיפס

חיפה-רחוב פאר-גינת בית משותף-אדנית עם פסיפס

חיפה-רחוב רזיאל-גינת בית משותף

חיפה-רחוב רזיאל-גינת בית משותף

חיפה-שיקום השריפה-סדנת תכנון ביס רוממה

חיפה-שיקום השריפה-סדנת תכנון ביס רוממה

חליסה-חיפה. פעילות בין דורית

חליסה-חיפה. פעילות בין דורית

חליסה-חיפה-ועדי בתים

חליסה-חיפה-ועדי בתים

יהודה הלוי-חיפה

יהודה הלוי-חיפה

נווה דוד-חיפה - גינות בתים משותפים

נווה דוד-חיפה - גינות בתים משותפים

פארק סטפה ויאנוש קורצ'ארק בעכו - עם הפסל יוהנס מטיס

פארק סטפה ויאנוש קורצ'ארק בעכו - עם הפסל יוהנס מטיס

קרית חיים - גינה קהילתית-סדנת תכנון

קרית חיים - גינה קהילתית-סדנת תכנון

חיפה-הגיבורים 24-פיתוח עם הקהילה של גינת הבית המשותף

חיפה-הגיבורים 24-פיתוח עם הקהילה של גינת הבית המשותף

תחרות הגינה היפה במגדל העמק

תחרות הגינה היפה במגדל העמק

Tivonet