מתנ"ס נווה יוסף - גינה קהילתית

צוות התכנית:
נגה כרמל – אדריכלית נוף
אברהם טל – קונסטרוקטור
כחל – עובדת קהילתית
דובב רושינה-  מרכז הפרויקט מטעם מתנ"ס נווה יוסף

הגינה הקהילתית במתנס נווה יוסף ממוקמת במפלס נמוך, מתחת לגשר הכניסה למקום. שנים רבות שהמקום היה מוזנח, כאשר בכל פעם עלו רעיונות אחרים לגבי פיתוח השטח: אמפי, שטח מגונן ולבסוף גינה קהילתית.
בעקבות התארגנות התושבים להקמת הגינה הקהילתית, הגיעה תרומה משמעותית ממשפחת........... שאפשרה תכנון ובניית גינה מסודרת, כולל ערוגות גינון, אזור ישיבה, פרגולה וכ"ו. תהליך תכנון הגינה כלל מספר מפגשים, בשטח ובחדרי המתנ"ס, בשיתוף מלא של הפעילים בגינה. 

בסיס הגינה המורכב מטרסות, שבילים מדרגות, ספסל בנוי, ופרגולה, נבנו ע"י קבלן. השתילה בגינה והטיפול מבוצע ע"י התושבים.
הגינה עדיין בראשית דרכה אך התכניות עוד רבות.
השלב הבא של התכנית היא להקים בית קפה במפלס התחתון במקום, יחד עם ערוגות מוגבהות ומונגשות לגינון קהילתי ולאפשר שעות פעילות ומגוון גדולים בכל השטח.

Tivonet