#f4alt#

פרופיל

אודות המשרד 

נגה כרמל, בעלת משרד לאדריכלות נוף בקריית טבעון ובוגרת הטכניון משנת 1987. המשרד הוקם כמשרד עצמאי בשנת 2008, אחרי שנות עבודה רבות במשרדים שונים.

הקמת המשרד היתה חלק מהרצון להתקרב לתחום העשייה הקהילתי/חברתי, המשולב בשטחים הפתוחים.

כיום המשרד עוסק בתחומים מגוונים אך הגישה הקהילתית/חברתית במרכז העשייה, אם בפרויקטים המוגדרים כפרויקטים קהילתיים/שיתוף ציבור ואם בפרויקטים לתכנון שכונות ושטחים פתוחים, בהם החשיבה על האדם, על הולך הרגל, בשבילים ברחובות ובשטחים הפתוחים, כולל תחושת השייכות למקום, הם הבסיס לתכנון.

אדריכלות הנוף הינה עבודה תכנונית עיצובית הנובעת מהמקום, ומחייבת הכרות עמוקה עם שטח התכנון, הסביבה הנופית/טבעית והסביבה האנושית. עבודת תכנון נכונה משלבת גישה ירוקה ומקיימת, התאמה לסביבה, לנוף לערכי הטבע במקום ולאנשים והקהילה, כלומר קהל המשתמשים.

תחומי המשרד מתרכזים בתכנון פיתוח שטח, ליווי נופי לתכניות אב ותב"ע, ופרויקטים בקהילה הכוללים גינות קהילתיות ופיתוח שטח, תכניות אב ותהליכי שיתוף ציבור.

המשרד נותן מענה כולל לקידום הפרויקטים בשילוב של יועצים חיצוניים, עבודה בצוותים גדולים וקטנים, קידום תוכניות רעיוניות ולביצוע כולל פיקוח ועבודות בשילוב תושבי קהילות מגוונות מכל המגזרים. צוות המשרד מנוהל ע"י נגה כרמל, אדריכלית נוף, בעלת נסיון עשיר וידע בתחומים מקצועיים רבים בעיקר במרחב הכפרי,העירוני והאנושי. 

גישת התכנון הבסיסית מעודדת ערכים של שמירת טבע ונוף (גישה מקיימת) כגון שימור צמחייה קיימת, השתלבות בנוף הקיים, השאלת מוטיביים תכנוניים מהסביבה, שימור מים, שימור קרקע, שימוש בצמחיה מקומית מגוונת בעלת יעודים שונים ועוד. בעשור האחרון המשרד מוביל פרויקטים קהילתיים המשלבים תכנון ומינוף ההון האנושי לטובת הפיתוח, בניסיון להקים פרויקטים משמעותיים לקהילה.

לקוחות המשרד הם עיריות, מועצות אזוריות ומקומיות, מפעלים, מתנ"סים, ארגונים ועמותות.

 

עבודות המשרד

פיתוח שטח 

תכנון מפורט של פארקים ושטחים פתוחים ; תכנון מפורט של פיתוח שטח הצמוד למוסדות שונים כמוסדות חינוך,תרבות ודת ותעשייה; תכנון מפורט למבנים מסחריים, למפעלים ולמבנים חקלאיים.

ליווי נופי לתכניות אב ותב"ע 

תכנון מפורט של שכונות מגורים בהרחבות יישובים שונות במגזר הכפרי והעירוני, משלב התב"ע ועד לתכנון המפורט וליווי הביצוע ,ייעוץ וליווי נופי לתכניות אב לתיירות, לשטחים פתוחים, ליישובים שונים ולהרחבות.

פרויקטים בקהילה

פיתוח שטח, גינות קהילתיות, תכניות אב ותהליך שיתוף הציבור - עבודה המשלבת את תושבי/משתמשי המקום בתהליך התכנון והביצוע מהשלבים הראשונים ביותר ועד לסיום הפרויקט, בעבודות שונות הקשורות לפיתוח שטחי ציבור, שטחי חוץ במוסדות חינוך ושיקום שכונות. גישת תהליך המעורבות עם הקהילה היא גישה המעוררת אחריות ופעילות (אקטיביזם) של התושבים והמעורבים בתהליך.

למשרד ניסיון רב בעבודת צוות הן בתכנון שכונות ופרויקטים שונים המשלבים מספר יועצים והן בעבודה עם תושבים ויועצים חברתיים בפרויקטים המשתפים את הציבור.

Tivonet