קהילתי 2

הרצאות

העבודה בקהילה פתחה בפני עולם חדש בו ראיתי את הקשר בין הסביבה הקרובה, שילוב התושבים, תכנון משותף לבין העצמה אישית וקהילתית. 
הרעיון שפיתוח שטח יכול להשתלב בעבודה הקהילתית בעיר/יישוב נראה לי נכון ומלהיב. החיבור בין הדברים מאפשר לפרויקטים של פיתוח שטח להיות פרויקטים של הקהילה ובתור שכאלה להישמר ברמה גבוהה מפני פגעי ונדליזם שונים.
בהרצאות שלי אני מנסה לקדם את השילוב הנכון של הקהילה והסביבה, להציג את התהליכים שבוצעו ולהראות איך ניתן לבצע את הדברים בצורה התומכת נכון בכל הגורמים בשכונת המגורים.


סדנאות תכנון ושיתוף ציבור

העבודה בקהילה מחייבת גישה מיוחדת לכל מקום ולכל קהילה. סדנאות התכנון שונות בכל מקום ומקום, ולכל קבוצה וקבוצה. חלק מהסדנאות עוסקות בנושאי התכנון בעזרת מלל ומצגות של תמונות, חלקן בעזרת תכנון חוויתי בחומרים שונים (חיימר, חומרי בניה, ענפים, עלים, חרוזים וכד') וחלקן מבוצעות בשטח בצורה דינמית בה התושבים חווים את המקום ומתוך החוויה מתכננים את השטח לפי רצונם ודעתם.
 

הנגשת עולם התכנון לכל אדם, מאפשרת לכל אחד להביע את דעתו, להציע את רעיונותיו, לתכנן ולהתחבר למקום ולעשיה בצורה אקטיבית ושיוויונית. תהליך כזה, מחזק את תחושת השייכות, את הקבוצה/הקהילה ובכך גם את המקום המתוכנן.


Tivonet