רעיונות מהמגירה

קידום המודעות לטיפוח סביבת המגורים, הוא חלק בלתי נפרד מההשקפה והתפיסה שלנו בפרויקטים עם הקהילה. הערך של עבודה עם התושבים בסביבת המגורים, כבר יותר מעשור, בעל ערך רב לתושבים ולרשות. מצורפים כמה שיתופי פעולה ורעיונות לקידום וטיפוח סביבת המגורים הקרובה המתאימים לשכונות עירוניות, חצרות בינינים משותפים, יישובים קהילתיים, רשויות מקומיות, שטחים פתוחים ברשויות המיועדים לקידום הקיימות ועוד.

Tivonet