קיבוץ יחד-תכנון מרכז הישוב בשיתוף עם "חכם בן צבי אדריכלים"

תכנון שטחים פתוחים ומבנה ציבור במרכז הקיבוץ בשיתוף עם "חכם בן צבי אדריכלים"

Tivonet